УДК 327(5-15)
Библид: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 3, стр. 263-281
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1803263J

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Oct 2018
Прихваћено: 22 Oct 2018

ИЗУЧАВАЊЕ БЛИСКОГ ИСТОКА У ЧАСОПИСУ МЕЂУНАРОДНИ ПРОБЛЕМИ ОД 1950. ДО 1990. ГОДИНЕ

JANKOVIĆ Slobodan (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), slobodan@diplomacy.bg.ac.rs

У раду је представљена анализа чланака објављених у Међународним проблемима — научном часопису Института за међународну политику и привреду. Аутор је користио анализу садржаја и историографску методу у изучавању 12 истраживачких чланака. Обрађени чланци су хронолошки поређани на период пре и период после 1956. године. То је била година у којој социјалистичка Југославија почиње са примењивањем спољне политике на основама несврстаности, а после краћег времена постаје и један од чланова оснивача Покрета (несврстаних). Истовремено, та година мање или више кореспондира са крајем Балканског пакта. Аутор је посебну пажњу посветио анализи идеолошких ставова и стила коришћеног у текстовима поредећи их са политиком званичног Београда ка Москви и Вашингтону. Јанковић закључује да је након 1950. револуционарни жар нестао и да марксистички оквир за изучавање стварности међународних односа на Блиском истоку осетно сплашњава.

Кључне речи: Међународни проблеми, Блиски исток, Совјетски Савез, марксизам, несврстаност, југословенска спољна политика, Институт за међународну политику и привреду