УДК 656.51+351.824.1(4-672EU)
Библид: 0025-8555, 71(2019)
Vol. 71, No 3, стр. 361-386
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1903361V

Оригинални научни рад
Примљено: 13 Aug 2019
Прихваћено: 22 Aug 2019

ЕВРОПСКА ПОМОРСКА ВОЈНА ИНДУСТРИЈА: ОД ФРАГМЕНТИСАНОСТИ КА ЕВРОПЕИЗАЦИЈИ?

VUKASOVIĆ Dejana M. (Autorka je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije u Beogradu.), dvukcevic@yahoo.fr

У раду се анализирају развој и перспективе европске поморске војне индустрије. Будући да ЕУ у оквиру заједничке безбедносне и одбрамбене политике (ЗБОП) све више спроводи и поморске војне операције, ова област индустрије постаје све значајнија за деловање ЕУ као стратешког актера. Као и остале гране војне индустрије (војна аеронаутика и електроника, копнена индустрија), и поморска војна индустрија претрпела је значајне промене након Хладног рата и процеса „банализације” који ју је захватио. Сврха рада је да одговори на питање у којој мери је ова грана индустрије „европеизована”, тј. да ли се данас може говорити о транснационализацији европске поморске индустрије, те какве последице ови процеси имају по националну сувереност држава чланица ЕУ. У том циљу, у раду ће се најпре разматрати процес „банализације” европске војне индустрије у целини и утицај овог процеса на националне војне индустрије. Затим ће анализа бити усмерена на сектор поморске војне индустрије. Ауторка указује на специфичност ове гране индустрије, коју одликује фрагментација и „националну заробљеност”. Коначно, у трећем делу рада, разматрају се перспективе даљег развоја ове индустрије. Закључује се да европска поморска војна индустрија још увек није „европеизована” и да државе чланице ЕУ и даље фаворизују националне произвођаче. Ипак, у светлу нових иницијатива које су спроведене у области развоја тржишта војне опреме ЕУ, војна индустрија у целини, а самим тим и поморска војна индустрија, крећу се у правцу растуће хомогенизације и европеизације.

Кључне речи: европска поморска индустрија, ЕУ, индустрија наоружања, тржиште војне опреме, европеизација, „банализација”, фрагментација