УДК 355.02:629.76/.79
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 1, стр. 236-253
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2001236D

Pregledni članak
Примљено: 23 Nov 2019
Прихваћено: 16 Mar 2020

АСТРОПОЛИТИКА: ДА, ТО СТВАРНО ПОСТОЈИ

DOBOŠ Bohumil (Assistant Professor at the Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague), bohumil.dobos@fsv.cuni.cz

Рад пружа преглед централних приступа изучавању геополитике свемира и представља неке од кључних изазова са којима ће се међународна заједница суочавати у будућности. Геополитика као приступ анализи међународне политике генерално разматра утицај географије на политичке процесе. Кроз историју, развијени су приступи који анализирају утицај различитих типова терена или различитих типова окружења (море, ваздух, копно) на одвијање политичких активности. Међутим, тек деведесетих година 20. века је Еверет Долман (Еверетт Долман) применио геополитички приступ на свемирску раван. Од тада, бројни приступи овом питању су развијени, и правац познат као Астрополитика полако постаје значајан елемент академских разматрања. Аутор анализира неке од физичких карактеристика неопходних за разумевање механизама свемирске равни и затим представља неке од кључних праваца разматрања у оквиру геополитчке мисли. Анализа се фокусира на питања делатника, односа између свемирских сила, технолошког напретка, увођења свемирског оружја, утилизације природних ресурса и одрживости свемирских операција. Аутор закључује да због очекиваног технолошког прогреса у будућности, свемирска раван ће постати све значајнија и за истраживаче и за доносиоце одлука у њиховом приступу међународној политици, захтевајући свеобухватније разумевање утицаја процеса у овој равни на политичке догађаје и односе.

Кључне речи: свемир, геополитика, пројекција моћи, свемирско окружење, астрополитика, технологија, безбедност