УДК 656.612:[327::911.3(510)(73)
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 1, стр. 37-60
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2001037T

Оригинални научни рад
Примљено: 08 Jan 2020
Прихваћено: 16 Mar 2020

УЛАЗАК У „НЕОМАХАНОВСКИ” СВЕТ: САВРЕМЕНО ПОМОРСКО РИВАЛСТВО КИНЕ И САД

TRAPARA Vladimir (Naučni saradnik u Instititu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Аутор користи Маханов концепт поморске моћи да би установио колики је њен савремени геополитички значај у односу на копнену моћ. Главна теза рада је да, након једног века превласти копнене, међународни односи улазе у нову еру примарног значаја поморске моћи, захваљујући ривалству Кине и Сједињених Америчких Држава које је предодређено да буде претежно поморско. Ово је последица савремене глобализације, која је учинила највеће светске економије зависним од несметаног одвијања поморске трговине, и специфичног геополитичког положаја Кине, која се не суочава са значајнијим копненим изазовима, нити је у прилици да их упути. Аутор закључује да трка у наоружању и измене поморских стратегија показују да је надметање САД и Кине на мору увелико почело, те да правац и темпо којим ће оно ескалирати зависи од тога да ли ће САД на време напустити хегемонистичку политику у корист дефанзивне и да ли ће у ту сврху на одговарајући начин употребити поморску моћ.

Кључне речи: геополитика, поморска моћ, копнена моћ, Алфред Т. Махан, Халфорд Џ. Мекиндер, глобализација, Кина, Сједињене Америчке Државе