УДК 339.92(510:4-12)
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 2, стр. 311-336
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2002311D

Оригинални научни рад
Примљено: 05 Feb 2020
Прихваћено: 17 Feb 2020

МЕХАНИЗАМ САРАДЊЕ ЦИЕ-КИНА И ИНИЦИЈАТИВА ПОЈАСА И ПУТА: ОД ИДЕЈЕ ДО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ – ШЕСТ ГОДИНА КАСНИЈЕ

Dimitrijević Duško (Principal Research Fellow, Institute of International Politics and Economics, Belgrade), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs
Jokanović Nikola (China Foreign Affairs University, Beijing)

У раду се анализира процес институционализације међувладине сарадње и координације државних политика кроз механизам сарадње земаља Централне и Источне Европе (ЦИЕ) и Кине познатији у јавности као “16+1” (односно, као “17+1” почев од 2019. године). Кроз еклектичку слику развоја савремених међународних односа, аутори на методолошки приступачан начин указују да овај механизам сарадње представља значајан подстицај за развој међународних односа. С обзиром да је Кина преузела доминантну улогу у редефинисању „Глобалног система управљања“ чији су циљеви уравнотежен и одржив међународни развој, за њихово остварење Кина је утврдила одређене идеолошке оквире који су присутни у њеној спољној политици кроз Иницијативу појаса и пута. Кроз ову Иницијативу, Кина настоји постићи шире циљеве стратегије развоја Новог пута свиле која не само да одређује правце унутрашњег развоја Кине, вец́ даје смернице за њену стратешку сарадњу са суседним земљама као и са земљама на другим континентима. Следствено, и сам механизам “16+1” (данас “17+1”), на тај начин добија важну улогу у ојачавању кинеске спољнополитичке позиције и то, не само у односу на ЦИЕ, већ и у односу на остале европске земље, укључујући и ЕУ у целини.

Кључне речи: Механизам сарадње „16 + 1“, Иницијатива појаса и пута, развојна стратегија Новог пута свиле, Кина, ЦЕЕЦ