УДК 355.48(497.115) 1999
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 2, стр. 379-403
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2002379H

Pregledni članak
Примљено: 14 Feb 2020
Прихваћено: 28 Feb 2020

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПОСЛЕ ОРУЖАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАТО: СЛУЧАЈ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И КОРЕКТИВНА СЕЦЕСИЈА

HRNJAZ Miloš (University of Belgrade – Faculty of Political Science), milos.hrnjaz@fpn.bg.ac.rs

НАТО војна интервенција у Југославији догодила се пре двадесет година, што је изазвало неколико важних последица не само по питању Косова и Метохије, вец́ и на глобалном нивоу. Овај се рад концентрише на питање важности случаја КиМ за концепт корективне сецесије. Главни аргумент рада је да је случај КиМ од највец́ег значаја за горе наведени концепт, јер је мотивисао бројне државе да званично прихвате постојање корективне сецесије у међународном праву. Пре неколико деценија ово би било тешко замислити. Иако случај Косова није мотивисао државе да промене формалне изворе међународног права у том погледу, то би могло да промени начин понашања међународних актера када они доносе одлуке о сецесији. Према томе, један од закључака рада је да, након Косова, дух корективне сецесије не може бити врац́ен у боцу.

Кључне речи: Косово и Метохија, корективна сецесија, самоопредељење, међународно право, теза суи генерис, Међународни суд правде, Саветодавно мишљење о Декларацији о независности