УДК 339.92(497)
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 3, стр. 595-618
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2003595D

Pregledni članak
Примљено: 29 Mar 2020
Прихваћено: 08 Jun 2020

„МАЛИ ШЕНГЕН” – КОНЦЕПТ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КОНТРОВЕРЗЕ

ĐUKANOVIĆ Dragan (Dr Dragan Đukanović je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), dragandjuk@yahoo.com
ĐORĐEVIĆ Branislav (Dr Branislav Đorđević je redovni profesor u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd)

У раду се анализира настанак идеје о Регионалном економском подручју од половине 2017. године у оквиру Берлинског процеса до данас и процес настанка тзв. Малог Шенгена (након октобра 2019. године), који је идеја о дубљем интегрисању у оквиру РЕА, а пре свега у оквиру мобилности и тржишта радне снаге. Аутори указују и на многе контроверзе и бојазни које се појављују код појединих лидера региона због страха да је „Мали Шенген” заправо компензација за пуноправно чланство у Европској унији, као и да ће он ићи искључиво у корист Србије као земље која има видан суфицит у трговинској размени са свим земљама Западног Балкана. Аутори приступају и анализи завршних докумената са састанака челника Србије, Северне Македоније и Албаније, поводом концептуализације и разраде „Малог Шенгена”, одржаних у Новом Саду (10. октобар 2019), Охриду (10. новембар 2019) и Тирани (21. децембар 2019). Анализа је фокусирана на мере које су предузете, временске оквире за њихову имплементацију и установљење структура ове иницијативе, попут Заједничке радне групе и посебног интернет портала. Аутори закључују да је посебно индикативно да су лидери три државе указали на нужност пуне инклузивности ове иницијативе на Западном Балкану и указали на заједнички наставак европских интеграција свих земаља овог региона. Аутори сматрају да је све то уједно и један од „темеља” иницијативе везане за имплементацију четири темељне слободе ЕУ на Западном Балкану и уједно продубљеног Регионалног економског подручја, која се све чешће означава и као „Мали Шенген”.

Кључне речи: „Мали Шенген”, четири слободе, Регионално економско подручје, Западни Балкан, Европска унија, тржиште