УДК 355.02:629.76/.78(73)
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 4, стр. 653-677
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2004653S

Originalan naučni rad
Примљено: 23 Oct 2020
Прихваћено: 23 Nov 2020

АМЕРИЧКЕ СВЕМИРСКЕ СНАГЕ У ГЕОПОЛИТИЧКОМ КОНТЕКСТУ: МИРОЉУБИВ РАЗВОЈ ИЛИ НАОРУЖАВАЊЕ СВЕМИРА?

STOJANOVIĆ Bogdan (Istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), bogdan.stojanovic@diplomacy.bg.ac.rs

У раду се истражује колико је оснивање Свемирских снага САД утицало на друге државе да убрзају своје свемирске активности и да ли ће будући технолошки развој у свемиру бити мирољубив. Новоосноване Свемирске снаге САД последица су новог геополитичког промишљања о значају свемира као нове врсте борбене арене између држава. Међународне норме забрањују оружје за масовно уништење у свемиру, али не и конвенционално наоружање, па због тога аутор испитује оправданост и могућност успостављања међународног режима који би ограничио будуће свемирске амбиције неколицине способних држава. У раду се упоредном методом и анализом пракси држава испитује ко би могао да буде најозбиљнији конкурент САД у борби за доминацију свемиром. Аутор закључује да свемирски национализам доминира у праксама држава и њиховим тежњама да увећају сопствену моћ. Иако је сувише рано за одбацивање класичних геополитичких ставова, геополитика мора да уважи свемир као нову арену надметања. Аутор такође прогнозира да ће у тој арени бити места и за приватне актере, али уз строги надзор државе. Главни закључак и одговор на истраживачко питање је да ће америчке активности увести трку за покоравањем свемира у нову брзину, укључујући наоружавање и милитаризацију свемира.

Кључне речи: Свемирске снаге САД, свемир, геополитика, САД, Русија, Кина, Јапан, ЕУ, свемирско оружје, милитаризација