УДК 355.014:355.43(510) 355.56(510)
Библид: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 4, стр. 678-708
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2004678K

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Oct 2020
Прихваћено: 23 Nov 2020

СТРАТЕШКА СТАБИЛНОСТ И МОГУЋНОСТИ УКЉУЧИВАНЈА КИНЕ У ПРЕГОВОРЕ О КОНТРОЛИ СТРАТЕШКОГ НАОРУЖАНЈА

T. KOSTIĆ Marina (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), marina@diplomacy.bg.ac.rs

У раду се истражује какве су уопштено могућности и ограничења мултилатерализације преговора о контроли стратешког наоружања и посебно укључивања Кине у исте, будући да су САД током 2019. и почетком 2020. године условиле продужетак Уговора између САД и Руске Федерације о мерама за далје смањење и ограничење стратешког офанзивног наоружања (Нови СТАРТ) уклјучивањем Кине у трилатералне преговоре о контроли стратешког наоружања. Основна хипотеза је да ограничења и даље надилазе могућности у погледу мултилатерализације контроле стратешког наоружања и да су могућности за укључивање само Кине минималне. Основна хипотеза је проверена теоријским разматрањем појма стратешке стабилности и његове трансформације од Хладног рата до данас, као и кроз четири индикатора или предуслова кинеског учешћа у контроли стратешког наоружања: 1) квантитативно смањење броја нуклеарног наоружања САД и Русије до нивоа који има Кина, 2) умањење улоге коју нуклеарно оружје има у војним и безбедносним стратегијама великих сила, 3) умањење улоге нуклеарног наоружања као статусног симбола суперсиле или велике силе и 4) постизање мултилатералног међународног споразума (а не трилатералног) о ограничавању употребе нуклеарног наоружања. Ауторка користи пре свега компаративни метод, анализу садржаја докумената и анализу дискурса. Ауторка закључује да непостојање намере САД и Русије да даље редукују стратешке снаге и умање улогу нуклеарног наоружања у својим одбрамбеним стратегијама, не постојање сагласности око тога ко све треба да буде укључен у будуће преговоре о контроли наоружања и кинеско генерално неповерење у транспарентност и делотворност контроле наоружања, утичу на то да Кина и у наредном периоду остане ван било ког вида контроле стратешког, укључујући и нуклеарног наоружања.

Кључне речи: стратешка стабилност, Нови СТАРТ, контрола наоружања, Кина, САД, међународна безбедност