УДК 327:[616-036.21: 578.834
Библид: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 1, стр. 39-57
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2101039T

Оригинални научни рад
Примљено: 03 Feb 2021
Прихваћено: 08 Mar 2021

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ У ДОБА КОРОНЕ: ПРЕИСПИТИВАЊЕ КОНЦЕПТА ЕНТРОПИЈЕ

TRAPARA Vladimir (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Предмет рада је однос између концепта ентропије у међународним односима и утицаја пандемије вируса корона на њих. Пандемија вируса корона је на више начина догађај без преседана у савременој историји, али доба короне само потврђује већ присутан тренд хаоса и непредвидљивости у постхладноратовским међународним односима, који је Рандал Швелер (Рандалл Л. Сцхwеллер) објаснио концептом ентропије – тенденције пораста неуређености сваког затвореног система. Циљ рада је разматрање овог концепта, а затим његово преиспитивање путем оцене како се утицај пандемије короне на међународне односе уклапа у њега. Полазећи од тога да је Швелер установио да су у прошлости хегемонски ратови били основни механизам сузбијања ентропије у међународном систему, а да би одређени утицај у том правцу у будућности могла да има и нека природна катастрофа, ауторово основно истраживачко питање гласи: да ли пандемија короне може да утиче на смањење ентропије у пост-корона добу, или ће се ентропијски тренд само продубити? Утврдивши да је ово друго тачно, објашњење за резилијентност ентропије аутор налази у одсуству равнотеже снага у савременом међународном систему – што је супротно Швелеровом очекивању да само хегемонија може да сузбије ентропију. Закључак је да ће велике силе у доба пост-короне морати свесно да раде на обнови и одржавању равнотеже снага, ако желе да учине систем отпорнијим на неку следећу глобалну катастрофу.

Кључне речи: пандемија, вирус корона, ентропија, Рандал Швелер, хегемонија, равнотежа снага, међународни односи