УДК 351.74/.76
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 1, стр. 7-27
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2201007O

Оригинални научни рад
Примљено: 07 Dec 2021
Прихваћено: 19 Jan 2022
CC BY-SA 4.0

БЕЗБЕДНОСНА КОМПОНЕНТА СТАБИЛНОСТИ ДРЖАВА НА НАЦИОНАЛНОМ И МЕЂУНАРОДНОМ ПЛАНУ

OBRADOVIĆ Žarko (Associate Professor, Faculty of Security Studies, University of Belgrade), zarko.obradovic@fb.bg.ac.rs
MLADENOVIĆ Miroslav (Full Professor, Faculty of Security Studies, University of Belgrade), m.mladenovic@fb.bg.ac.rs

У раду се анализира проблематика политичке стабилности у контексту промена позиције главних политичких субјеката. Измењена улога националне државе у условима глобализације, неминовно се одражава и на поимање и стање феномена безбедности. С друге стране, број и карактеристике безбедносних изазова и претњи значајно се повећао. Поред, од раније присутних проблема, дошло је до повећања наркотрафинга, нелегалних миграција, пораста трговине људским органима, ескалације пиратерије и криминализације различитих сфера живота. Задње две године свет се суочио и са новим глобалним безбедносним проблемом, овог пута у области здравља – пандемијом ковида 19. Пракса је показала да је (у већини случајева) национална држава постала слабија и несамосталнија а њој одговарајући, државноцентристички систем безбедности, нееfiкаснан, скуп, гломазан и неадекватан многим новим претњама. Снага оваквог закључка проистиче из анализе функционисања система националне безбедности у условима терористичких напада, али и из изучавања механизама рушења суверених држава под пресудним утицајем спољних фактора.

Кључне речи: Политичка стабилност, држава, безбедност, систем националне безбедности, недржавна безбедност