УДК 004.7(73:470)
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 1, стр. 51-73
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2201051V

Pregledni članak
Примљено: 07 Mar 2022
Прихваћено: 27 Mar 2022
CC BY-SA 4.0

РИВАЛСТВО СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА И РУСИЈЕ У САЈБЕР ПРОСТОРУ

VULETIĆ Dejan V. (Research Fellow, The Strategic Research Institute, University of Defence, Belgrade), dejan.vuletic@mod.gov.rs
ĐORĐEVIĆ Branislav D. (Full Professor, Institute of International Politics and Economics, Belgrade), bdjordjevic@diplomacy.bg.ac.rs

У раду аутори анализирају сајбер простор, који представља производ брзог развоја информационо-комуникационих технологија, његову улогу и значај који има за водеће светске силе. Ипак, уз несумњиве предности за савремено друштво, сајбер простор има и одређене негативне аспекте у погледу функционисања државе. Аутори истичу да у сајбер простору постоје одређене претње и да су оне све бројније и софистицираније. У стратешким и доктринарним документима многих земаља оне су налазе међу највећим безбедносним изазовима у 21. веку. Аутори објашњавају да сајбер простор карактерише све већа милитаризација и несумњиво војно присуство водећих светских сила попут САД (САД) и Русије. Даље, аутори развијају аргумент да је све већа зависност и употреба информационо-комуникационих технологија изазвала, између осталог, и промену физиономије савремених оружаних сукоба. Следећи део рада посвећен је сукобу држава у сајбер простору. У завршном делу чланка аутори дају примере инцидената између САД и Русије и анализира њихову способност за сајбер ратовање. Аутори закључују да обе светске силе имају респектабилне офанзивне и одбрамбене капацитете за сајбер ратовање.

Кључне речи: информација, информационо-комуникациона технологија, савремени конфликт