УДК 364.69
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 2, стр. 209-231
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2202209N

Оригинални научни рад
Примљено: 03 Mar 2022
Прихваћено: 25 May 2022
CC BY-SA 4.0

РЕФОРМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ РЕЖИМА: КА ГЛОБАЛНОЈ УПРАВИ?

Novičić Žaklina (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), zaklina@diplomacy.bg.ac.rs

Текст се бави текућом реформом међународног здравственог режима, која је планирана да се оконча 2024. године усвајањем новог уговора о пандемији или ревизијом постојећих међународних здравствених прописа. Тај процес у овој фази развоја није далеко одмакао, али свакако постоје планови да се централизује глобална здравствена управа, у коју су укључени разни јавно-правни интереси и актери. Структурално-институционалним приступом ауторка процењује степен развоја транснационалне централизације међународног здравственог режима, фокусира пажњу на њене битне чиниоце, актере и интересе и указује на пропусте у погледу одговорности и људских права испољене у овом процесу.

Кључне речи: међународно здравствени режим, глобална управа, Светска здравствена организација, ЕУ, САД, пандемија, одговорност