УДК 339.92
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 2, стр. 255-277
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2202255H

Оригинални научни рад
Примљено: 20 Feb 2022
Прихваћено: 01 Jun 2022
CC BY-SA 4.0

КОРИСТИ РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЗА ДРЖАВЕ ДОНАТОРИЦЕ

HUNJAK ŠTULA Vladimir (Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), vstula@gmail.com

Чланак је темељен на докторској дисертацији: “Међународна развојна помоћ као инструмент за постизање вањскополитичких циљева Француске и Њемачке”. Главна хипотеза овог чланка јест како се политика развојне помоћи користи као инструмент моћи за постизање вањскополитичких циљева те користи у првом реду донаторским земљама тј. државама-иницијаторицама развоје помоћи. Чланак анализира развојну неједнакост у сувременом глобалном капиталистичком поретку те утјецај корпорација и развојне помоћи на одржавање таквог сустава. Рад је фокусиран на двије велике еуропске земље: Француску Републику и Савезну Републику Њемачке, које су уједно и политички најмоћније земље чланице Еуропске уније. Промјеном парадигме, из оне у којој највећу корист од политика развојне помоћи имају слабије развијене земље у парадигму како дугорочно највећу корист имају управо земље које су иницијаторице истих, чланак показује да веће те политички и економски моћније државе користе политике развојне помоћи према слабије развијеним земљама, како би промовирале властити интерес и оствариле циљеве своје вањске политике.

Кључне речи: развојна помоћ, државе донаторице, државе-иницијаторице, државе реципијентице, вањскополитички циљеви, раст, неједнакост, моћ, Француска, Њемачка