УДК 341.217(4-672EU:497)
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 3, стр. 339-365
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2203339K

Оригинални научни рад
Примљено: 29 May 2022
Прихваћено: 18 Jul 2022
CC BY-SA 4.0

ИЗМЕЊЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ПОЛИТИКЕ ПРОШИРЕЊА ЕУ: ЦАРЕВО НОВО ОДЕЛО ДОК НОВА ГВОЗДЕНА ЗАВЕСА ПАДА ПРЕКО ЕВРОПЕ

KOVAČEVIĆ Maja (Full Professor, University of Belgrade - Faculty of Political Science), maja.kovacevic@fpn.bg.ac.rs

Природа Европске уније (ЕУ) као глобалног актера дуго времена представља предмет академске дебате. Заступници разумевања ЕУ као нормативне, цивилне силе слажу се да њена највећа преображајна моћ лежи у политици проширења, дозвољавајући јој да обликује реформе у земљама које желе да постану чланице путем снажног условљавања. Управо у том контексту анализираћемо нову методологију приступних преговора, полазећи од основне премисе да то представља упитан покушај ЕУ да задржи своју преображајну моћ спрам кандидата за чланство упркос кризи политике проширења, и да даље ојача ионако снажан механизам условљавања. Две године по усвајању нове методологије изостају значајне промене у том погледу. У међувремену, драматичне измене геополитичке ситуације, узроковане избијањем рата у Украјини 2022. године, водиле су наглом паду нове Гвоздене завесе преко континента, стварајући додатне контроверзе у погледу политике проширења: да ли ће се убудуће односити и на источноевропске земље, или ће постати део диференциране интеграције? Поред тога, изнова се рађа питање да ли ЕУ може да делује као стратешки актер у правцу успостављања нових односа у Европи.

Кључне речи: Европска унија, проширење, преображајна моћ, Западни Балкан, измењена методологија политике проширења, Источна Европа