УДК 327(470:73)
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 4, стр. 505-529
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2204505T

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jun 2022
Прихваћено: 08 Sep 2022
CC BY-SA 4.0

ПЕРСПЕКТИВЕ ОДНОСА РУСИЈЕ И САД У СВЕТЛУ РАТА У УКРАЈИНИ: „ОБУЗДАВАЊЕ 2“

TRAPARA Vladimir (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, viši naučni saradnik), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Избијање Руско-украјинског рата заоштрило је већ присутну конфронтацију Русије и Сједињених Држава до нивоа када се без сумње може говорити о новом хладном рату, који у односу на претходни има још већи потенцијал ескалације ка директном оружаном сукобу двеју сила. Након неуспеха Бајденове администрације да „структурира“ поменуту конфронтацију у првој фази нове украјинске кризе 2021, Вашингтон је прешао на нови приступ у односима с Русијом – „обуздавање 2“, по угледу на хладноратовско. Полазећи од неокласичног реализма, аутор анализира зашто су САД и Русија дошле до ове тачке и има ли изгледа да се у будућности њихова конфронтација ублажи. Закључак је да се одговорност за новонасталу ситуацију може наћи подједнако на обе стране (у доминантним ревизионистичким спољнополитичким идејама), као и у деловању системских чинилаца (расподели моћи и геополитичком распореду), али и улози Украјине. У перспективи, описано стање продужиће се и након окончања рата у Украјини, али би одговарајуће измене како системских, тако и унутрашњих чинилаца, могле да ублаже конфронтацију.

Кључне речи: Русија, Сједињене Државе, Украјина, обуздавање, неокласични реализам