УДК 327(73)
Библид: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 4, стр. 611-630
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP2204611N

Прегледни рад
Примљено: 04 Jun 2022
Прихваћено: 10 Oct 2022
CC BY-SA 4.0

АМЕРИЧКА СПОЉНА ПОЛИТИКА ПРЕМА УЈЕДИЊЕНИМ НАЦИЈАМА И МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ СУДУ – РАЗЛИКЕ У ПРИСТУПУ ИЗМЕЂУ ТРАМПОВЕ И БАЈДЕНОВЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

NOVAKOVIĆ Marko (Senior Research Fellow, Institute of International Politics and Economics, Belgrade), marko@diplomacy.bg.ac.rs

Спољна политика Сједињених Држава била је предмет бројних дебата, чланака, књига и истраживања. Ниједна друга тема није побудило толико интересовање, како у академској тако и у заједници практичара. То је последица огромне доминације Сједињених Држава током протеклих деценија на међународној сцени. Један посебно интересантан аспект спољне политике Сједињених Држава је њихов однос са Уједињеним нацијама. Њихов однос је прилично сложен пошто су Сједињене Државе један од оснивача и најутицајнијих чланица ове организације, али истовремено показује и тенденцију да има оштре амплитуде. Један од најочигледнијих је помак који је направила Трампова администрација, и он је у оштром контрасту у поређењу са првом годином Бајденове администрације. У овом чланку, аутор ц́е истражити како је прва година Бајденове администрације (од 20. јануара 2021. до 20. јануара 2022.) утицала на односе Сједињених Држава са Уједињеним нацијама, у поређењу са историјском улогом САД у овој организацији и Трампове и Бајденове администрације. У истраживању је кроз анализу докумената САД и УН, као и кроз историјск-правни модел, дошао до неколико закључака, међу којима се истиче тај да упркос великим променама на челу САД и драстичног скретања са курса њене администрације (у овом случају занемаривања обавеза према УН), спољна политика САД и однос САД-УН остаје исти и у складу са вишедеценијском константом.

Кључне речи: Сједињене Државе, Уједињене нације, Бајден, Трамп, Савет безбедности, доктрина повлачења