O časopisu

Naučni časopis „Međunarodni problemi/International Problems“ predstavlјa najstariju akademsku publikaciju tog tipa u domenu međunarodnih odnosa u Srbiji, ali i u regionu. Časopis se kontinuirano objavljuje od 1949. godine. Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije kategoriše ga kao „međunarodni časopis“ (M23). Časopis se izdaje uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Časopis objavlјuje originalne naučne radove, pregledne naučne radove i prikaze knjiga na srpskom i na engleskom jeziku. Autori radova potiču iz akademske zajednice u najširem smislu (predavači, istraživači, studenti na višim nivoima studija). Dinamika objavlјivanja je kvartalna (4 izdanja po godini), a fokus je na naučnim istraživanjima iz oblasti međunarodnih odnosa, međunarodne bezbednosti, međunarodnog prava i studija globalizacije. Okvirna dinamika objavljivanja je tromesečna: mart, jun, septembar i decembar.

“Međunarodni problemi” su usmereni prema specifičnim ciljnim grupama – istraživačkim organizacijama, visokoškolskim institucijama, bibliotekama, vladinim organizacijama, korporacijama, međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, medijima, kao i značajnom broju donosioca odluka, diplomatama, istraživačima, pripadnicima akademske zajednice i postdiplomskim studentima.  Časopis je uključen u: DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERIH PLUS, CEEOLCrossrefGoogle ScholarKobsonWorldCatScilitCobissBielefeld Academic Search Engine (BASE)HARVARD Library (HOLLIS+)Semantic ScholarULB Muenster Electronic Journals LibraryMir@belOsmikonElectronic Journals Library – Social Science Research Center BerlinElectronic Journals Library – University Library of LeipzigElectronic Journals Library – GIGA German Institute of Global and Area Studies – Information Centre, HamburgElectronic Journals Library – Bayerische Staatsbibliothek MünchenNIRADigital Library of University of MariborHesburgh Libraries, University of Notre DameMicrosoft BingUniversitätsbibliothek IlmenauWILBERTBaiduWikidataAbc pol sciInternational Political Science Abstracts i druge baze u domenu međunarodnih odnosa.

Časopis se rukovodi principima otvorenog pristupa. Rukopisi se objavlјuju besplatno, tj. bez bilo kakvih (direktnih i indirektnih) troškova za autore.