О часопису

Научни часопис „Међународни проблеми/International problems“ представља најстарију академску публикацију тог типа у домену међународних односа у Србији, али и у региону. Часопис се континуирано објављује од 1949. године. Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије категорише га као „међународни часопис“ (М23). Часопис се издаје уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Часопис објављује оригиналне научне радове, прегледне научне радове и приказе књига на српском и на енглеском језику. Аутори радова потичу из академске заједнице у најширем смислу (предавачи, истраживачи, студенти на вишим нивоима студија). Динамика објављивања је квартална (4 издања по години), а фокус је на научним истраживањима из области међународних односа, међународне безбедности, међународног права и студија глобализације. Оквирна динамика објављивања је тромесечна: март, јун, септембар и децембар.

„Међународни проблеми“ су усмерени према специфичним циљним групама – истраживачким организацијама, високошколским институцијама, библиотекама, владиним организацијама, корпорацијама, међународним организацијама, организацијама цивилног друштва, медијима, као и значајном броју доносиоца одлука, дипломатама, истраживачима, припадницима академске заједнице и постдипломским студентима.  Часопис је укључен у: DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERIH PLUS, CEEOLCrossrefGoogle ScholarKobsonWorldCatScilitCobissBielefeld Academic Search Engine (BASE)HARVARD Library (HOLLIS+)Semantic ScholarULB Muenster Electronic Journals LibraryMir@belOsmikonElectronic Journals Library – Social Science Research Center BerlinElectronic Journals Library – University Library of LeipzigElectronic Journals Library – GIGA German Institute of Global and Area Studies – Information Centre, HamburgElectronic Journals Library – Bayerische Staatsbibliothek MünchenNIRADigital Library of University of MariborHesburgh Libraries, University of Notre DameMicrosoft BingUniversitätsbibliothek IlmenauWILBERTBaiduWikidataAbc pol sciInternational Political Science Abstracts и друге базе у домену међународних односа.

Часопис се руководи принципима отвореног приступа. Рукописи се објављују бесплатно, тј. без било каквих (директних и индиректних) трошкова за ауторе.