Главни и одговорни уредник

др Ивона Лађевац

Др Ивона Лађевац је научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду и главни и одговорни уредник научног часописа „Међународни проблеми“. Основне и магистарске студије завршила је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (одсек за међународне односе), а докторирала је на Факултету безбедности одбранивши дисертацију „Стратешко партнерство Руске Федерације и Народне Републике Кине у контексту глобалне безбедности“. Завршила је специјализацију из области европских студија и похађала семинаре о јачању капацитета јавне управе, радним миграцијама на Балкану, јачању капацитета прекограничне сарадње, изради предлога за научне пројекте ЕУ, као и летњу школу Уједињених нација посвећену изазовима светском миру и безбедности у новом миленијуму.

Учествовала је на по позиву на више међународних скупова. Аутор је више десетина научних радова, укључујући две монографије, коуредник и уредник је неколико тематских и зборника радова са међународних научних скупова. Главне области њеног академског интересовања су савремени међународни односи са тежиштем на односима Кине и Русије, иницијативи Појаса и пута, као и сарадњи Кине и земаља ЦИЕ. Од јула 2022. године, Ивона је члан  Управног одбора Међународног центра за истраживање и обуку у области науке и технологије (CISTRAT) при Кинеској академији наука и технологије. Говори енглески, служи се француским и учи кинески језик.

ivona@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-4052-4426
https://www.researchgate.net/profile/Ivona-Ladevac
https://scholar.google.com/citations?user=KURksOAAAAAJ&hl=en

Заменик главног и одговорног уредника

др Небојша Вуковић

Небојша Вуковић ради у Институту за међународну политику и привреду од августа 2016. године. Основне области његовог интересовања су геополитика, геостратегија, политичка географија, америчка глобална стратегија, сукоби на Балкану и спољна политика Руске Федерације. Вуковић је докторску дисертацију о теоријским правцима у руској геополитичкој мисли одбранио 2011. године на Географском факултету Универзитета у Београду, а магистрирао је 2006. године на Одељењу за међународне односе Факултета политичких наука Универзитета у Београду на теоријама америчког геополитичара Николаса Спајкмана. Небојша је дипломирао 1998. године на смеру за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. До 2016. године је радио као професор филозофије у више средњих школа. Вуковић је аутор монографске студије Логика империје: Николас Спајкман и савремена америчка геополитика и више научних радова из поменутих области.

nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-9692-9062
https://scholar.google.com/citations?user=zo1YPCgAAAAJ&hl=sr

Секретар

др Милош Петровић

Милош Петровић је научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду и гостујући предавач на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Секретар је научног часописа “Међународни проблеми”. Области његовог академског интересовања обухватају студије Европске уније (посебно интегративни процеси у оквиру европских политика суседства и проширења) и савремену источноевропску политику и историју. Милош је докторско истраживање реализовао на Факултету друштвених наука Масарик универзитета у Брну (Чешка), а докторску дисертацију одбранио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на тему “Непотпуна интеграција као препрека политичком развоју Источног партнерства Европске уније”. Мастер диплому из домена европских интеграција стекао је на Европском институту Универзитета Сарланд у Сарбрикену (Немачка), а основне студије је завршио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (смер Међународне студије). Аутор је две научне монографије и бројних научних радова. Преглед његових објавлјених истраживања доступан је овде.

Контакт

ip@diplomacy.bg.ac.rs