УДК 330.5(4)
Библид: 0025-855565(2013)
Vol. 65, No 1, стр. 85-109
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1301085A

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Mar 2013
Прихваћено: 15 Apr 2013

ОЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ANDONOV Oliver Aleksandar (Dr Oliver Aleksandar Andonov, docent, Fakultet bezbednosti i finansijske kontrole, MIT Univerzitet Skopje, Republika Makedonija), andonov.oliver@yahoo.com

Циљ истраживања повезаности националних интереса и безбедносне политике Европске уније јесте сагледавање могућности држава из региона Балкана да сачувају свој идентитет и остваре своје виталне и трајне националне интересе кроз чланство у Европској унији. Аутор наводи да спровођење безбедносне политике Европске уније често представља супротстављеност националним интересима, али је прагматично питање политичких лидера, решавање дилеме: „да ли је створени европски безбедносни идентитет, битнији у датом тренутку, него очување моменталних или неких трајних националних интереса”? Аутор указује да је појам националних интереса историјски и теоријски променљива категорија. Политички, економски, безбедносни и други циљеви одређују који су витални национални интереси у појединим историјски периодима. Истовремено, поједине државе не тако ретко из сопствених интереса мењају своју стратегију и циљеве процењујући да ли су се промениле околности које делују на унутрашњем и спољном окружењу. Аутор посвећује посебну пажњу компаративној анализи дефинисању, детерминацији и појмовном одређењу националних интереса, са становишта националне безбедносне политике неких значајнијих држава и Европске уније. Други део рада представља анализу одговора групе македонских експерата на питања која се односе на могућности очувања и остварења националних интереса кроз чланство Републике Македоније у Европској унији.

Кључне речи: национални и витални интереси, безбедносна политика Европске уније, европски идентитет, учлањење држава Балкана у Европску унију